Debatt

Nok er nok nå!

Som politiansatt, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt og ikke minst som kollega så føler jeg nå at det er også min plikt å si fra om at denne politireformen fører oss på ville veier.
Pluss

4500 ansatte i politiet tar ikke feil, og rapporten som ble fremlagt av to forskere nylig stemmer med virkeligheten. Jeg ser det, føler der og kjenner det i langt inn hjerterota hver eneste dag. Vi har fått en etat, som i sin egen og politikernes iver etter å reformere og sentralisere, ser ut til å ha glemt sine viktige ressurser, - nemlig menneskene som jobber der og folket de er satt til å tjene.