Debatt

Orkland fortjener en opplyst og åpen debatt

I disse dager er jeg glad for å støtte et partiprogram uten heftelser fra et «moderparti» i Oslo, når vi ser det politiske bildet både nasjonalt og lokalt.

- Jeg er glad i politiske debatter og åpen politisk behandling av viktige saker for innbyggerne, sier Grethe Gravrok Sand i innlegget  Foto: Catharina Morken

Pluss

Nyhetene bringer stadig informasjon om at partier i koalisjonsregjeringa går åpent bort fra sine egne partiprogram til fordel for regjeringsplattformen.