Leder 31. januar

Skru på høreapparatet!

Ei slik sentralisering vil ramme hørselsskadde ute i distriktene hardt

Pluss

I 2015 var 750 000 nordmenn registrert med hørselsproblemer. Fem år senere, i 2020, regner myndighetene med at så mange som én million nordmenn vil oppleve hørselstap. Problemet er med andre ord økende, og derfor blir det viktigere enn noen gang at myndighetene legger til rette for at disse får tilbud om best mulig hjelp.