Debatt

Venstre prioriterer barna

Det er nå ett år siden Venstre gikk inn i regjering.

Guri Melby (V).  Foto: pressefoto

Pluss

Jeløyerklæringen inneholdt viktige gjennomslag for Venstre på våre hovedsatsinger skole, miljø og arbeidsplasser. I tillegg viste en rekke enkeltsaker som vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, rusreform, tredeling av foreldrepermisjon og en økning av antall kvoteflyktninger at Venstres inntreden gjorde en tydelig forskjell. Nå er regjeringen utvidet med Krf, og det er ingen tvil om at en god plattform har blitt enda bedre. Venstre har fått betydelige gjennomslag på våre hovedsaker. Vi øker ambisjonene innenfor miljø og klima, skaper nye arbeidsplasser over hele landet, styrker innsatsen mot barnefattigdom, og vi fortsetter den sterke satsingen på skolen.