Ber kommunen ta over vei

Oppsitterne langs Øvermovegen ønsker at veien omklassifiseres til kommunal vei.  Foto: Catharina Morken

Pluss

Øvre Songmoen veilag har sendt en søknad til Orkdal kommune der man ber om at kommunen tar over den private veien som går opp til eiendommene deres.