Denne mannen skal inn i to lederstillinger

Tom Godtland (54) blir daglig leder i Rindal IL og Rindal Næringforum.

  Foto: privat

Pluss

I midten av januar skrev vi om Ole Solvik som sluttet i jobben som daglig leder i Rindal IL og Rindal Næringsforum. Solvik ga seg i jobben etter å ha hatt den i litt over et år etter han fikk jobb i Larsen Consult AS. Etter at Solvik ga seg, ble stillingen lyst ut på nytt og nå har idrettslaget og næringsforumet besatt stillingen igjen. Det er Tom Godtland som nå flytter til Rindal for å ta over ansvaret. Stillingen er en kombinert stilling hvor Godtland skal være 50 prosent leder i Rindal IL og 50 prosent leder i Rindal næringsforum.