Anbefaler komplett kulturhus i sentrum

Rømme skårer høyest.

Plasseringa på Rømme er den som skårer best på de viktigste kriteriene.  Foto: Lusparken arkitekter

Pluss

Det var stor interesse da Jomar Ertsgaard fra konsulentselskapet WSP presentere kinosenterutredninga» rapporten sin for politikerne onsdag formiddag. Kommunestyresalen var fullsatt av politikere og interesserte tilhørere. Plassering og innhold