– Mange av barna har bodd hele livet i et anleggsområde

Beboere i byggefeltet Skysgrova i Buvika reagerer på de nye plantegningene for videre utbygging.

Skysgrova 1. Skysgrova 2 skal bygges mellom Hammerdalen barnehagen og Skysgrova 1.  Foto: Marte Mona

Pluss

20. november 2018 la plan- og miljøutvalget (PMU) i Skaun kommune detaljreguleringsplanen for byggefeltet Skysgrova 2 ut på høring, med høringsfrist 26. januar 2019.