Enstemmig protest fra kommunestyret

Politikerne på Hitra og Orkdalsregionen med likelydende opprop til Helse Midt-Norge.

Hitra-ordfører Ole Haugen tror ikke på påstanden fra fagdirektøren i Helse Midt-Norge om at tjenesten blir bedre og rimeligere.  Foto: Hitra-Frøya

Helse Midt sier at en ny og sentralisert tjeneste blir bedre og rimeligere. Det har vi ingen grunn til å tro.Fra uttalelsen

Pluss

Audiografsaken er blitt et hett politisk tema. Kommunestyret i Hitra fattet 31. januar et enstemmig vedtak der de sterkt tar avstand fra Helse Midt-Norges beslutning om å avvikle spesialistenes samarbeid med de frittstående audiografene. Kommunene i Orkdalsregionen (regionrådet) henger seg på.