Forsvarsbygg tilbyr befaring av 149 fritidsboliger

I 2020 kan du få det fredeligere på hytta i Agdenes

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har åpnet for at fritidsboliger som ligger innenfor støysonen til Ørland hovedflystasjon, kan få støyreduserende tiltak.

I følge Forsvarsbygg ligger 149 fritidsboliger innenfor gul støysone i Ytre Agdenes. De lilla strekene på kartet viser flyenes inn- og utfluvningsmønster. 

Pluss

Utbygginga av Ørland flystasjon, til hovedbase for nye kampfly, har ført til at mange som bor i området rundt, er berørt av støy. Deler av Ytre Agdenes ligger innenfor det som blir kalt gul støysone. Ifølge Forsvarsbygg skal alle boliger i denne sonen ha fått tilbud om befaring, med tanke på støytiltak. Fram til nå ha eiere av fritidsboliger ikke fått det samme tilbudet.