Debatt

Ikke legg ned trafikkstasjonen på Orkanger

Statens vegvesen har foreslått å legge ned trafikkstasjoner i Trøndelag. Nedlegginga kommer som svar på enda et av regjeringas sentraliseringstiltak.
Pluss

Nå ligger det an til at alle som bor i Orkdal må kjøre helt til Trondheim for å kontrollere kjøretøy eller fornye førerkortet. Det som man nå kan rekke på en time, må man framover ta en halv dag fri fra jobben for å rekke, hvis regjeringa får det som den vil i sin sentraliseringsiver.