Kulturhussaken: - Vil gå i dialog med kommunen

Dette er tomta som skårer best i WSPs utredning.  Foto: Catharina Morken

Pluss

Bjørn Wiggen var en av mange som med stor interesse har fått med seg forslagene til kino/bibliotek/kulturhus fra konsulentselskapet WSP.