Paviljong-ildsjel: - Dette er en dårlig løsning

Denne illustrasjonen, som viser kulturhuset sett fra Orkdalsveien, viser hvor tilbaketrukket og lite synlig Thamspaviljongen vil bli etter flytting.  Foto: Lusparken arkitekter

Pluss

WSP understreker i utredninga si at et kulturhus absolutt bør ligge helt inn mot Orkdalsveien, blant annet for å være med på å bygge opp under et sentrumspreg.