Politikere og journalister i Trøndelag; vær gode vaktbikkjer for våre sykehus!

Helse og Møre og Romsdal skal i 2019 ta ned et overforbruk på rundt 200 millioner. I den forbindelse forventes det at det må tas tøffe beslutninger.

- For de ansatte er opplevelsen at det aldri før har vært tøffere arbeidsforhold i sykehusene, skriver fylkesleder Kari Fiske i sitt innlegg.  Foto: Catharina Morken

Pluss

Ansatte og befolkningen uttrykker stor bekymring for både arbeidsplasser og helsetjenester. 21. januar var det fakkeltog flere steder i Møre og Romsdal, hvor befolkningen viste sin bekymring for helsetilbudet sitt. Bekymringen for helsetilbudet og arbeidsplassene som uttrykkes i media og møter, har vi stor forståelse for. Det er for lite penger i helsesektoren, selv om Helseminister Høie hevder at «det er aldri bevilget mer penger til sykehusene enn nå». For de ansatte er opplevelsen at det aldri før har vært tøffere arbeidsforhold i sykehusene. Dette gjelder for alle ansatte i Helse Midt, ikke bare i Helse Møre og Romsdal.