Debatt

Nytt kulturhus i Orkdal

Onsdag 6. februar fulgte eg med på presentasjonen av rapporten om nytt kulturhus lokalisert på Orkanger.

Denne illustrasjonen viser kulturhus-alternativet på Bårdshaug, sett fra Orkdalsveien. I bakgrunnen ser vi Thamspaviljongen.  Foto: Lusparken arkitekter

Pluss

Det var ein god og interessant presentasjon. Men rapporten hadde valgt å sjå bort frå svært vesentlige forhold i vurderinga av alternativa: Økonomi, eksisterende reguleringsplaner og eiendomsforhold.