Flom- og rasfare truer brannstasjontomta

— I verste fall kan vi bli nødt til å finne ei ny tomt, men det blir vanskelig.

Her er den planlagte tomta for brannstasjonen.  Foto: kartportal.no

Det er ei stor utfordring å finne ei egnet tomt som ivaretar alle krav og som gir rask tilgang til vei.Torger Aarvaag

Pluss

Hemne