Vil bygge barnehage på Rena

For å øke barnehagekapasiteten på Venn, vil politikerne bygge midlertidig barnehage på Rena ved Husaby.

Her på Rena, ved Husaby i Skaun, ønsker politikerne å få satt opp en midlertidg barnehage. 

Pluss

I flere år har innbyggerne på Venn i Skaun slitt med for knapp barnehagekapasitet. Allerede i 2016 la hovedutvalget (HOKU) fram forslag om å utvide kapasiteten med to nye avdelinger, og i fjor sommer ble endelig rådmannen bedt om å utrede muligheten for å utvide kapasiteten tilvarende to avdelinger, ved å få satt opp midlertidige brakker. På dette tidspunktet, i juni i fjor, hadde Venn 41 barnehageplasser, mens det potensielle behovet i fjor høst var 99.