Vurderer å beklage

John Ole Aspli er konstituert rådmann i Halsa. 

Pluss

Halsa