Sier nei til fradeling

Rådmannen sier nei til å gi dispensasjon til å fradele boligtomter på Venn og Aunbygda i Skaun.

To av de omsøkte tomtene ligger like ovenfor Skaun bygdemuseum.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Eli Husby, Ola Lædre og Tor Lædre har søkt om dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel for fradeling av to boligtomter fra eiendommen «Reinen», som ligger like ovenfor Skaun bygdemuseum på Venn.