Her er det 20 meter med kvikkleire

Det gjør Coop-utbygginga i Børsa utfordrende.

Grunnboringer viser at det tre meter under bakken befinner seg et 20 meter tykt lag med kvikkleire.  Foto: Anders Aasegg Morken

Pluss

Som kjent har Coop Nordvest planer om å utvide dagens butikk i Børsa med tusen kvadratmeter, samt bygge rundt 60 leiligheter på tomta. Utfordringa har så langt vært å bli enig med Skaun kommune om hvor mange parkeringsplasser som trengs, og hvor disse skal være. Kommunens administrasjon pekte tidlig på at man ønsket parkeringskjeller, mens Coop Nordvest har vært tydelig på at det ikke er aktuelt, da man er avhengig av fortsatt drift i dagens butikk mens byggearbeidet pågår.