Trenger fem til seks nye stillinger

— Ja, vi får et ganske mye større politidistrikt.

Kartet viser hvordan politidistriktene er inndelt. Når en hensyntar kystområdene, er faktisk Orkdal lensmannsdistrikt det nest nordligste i hele Trøndelag. Og dette kartet viser distriktet uten Rindal og Halsa. 

Vi har for mange arbeidsoppgaver med den bemanningen vi har i dag.Tor Kristian Haugan

Pluss

Orkdal