Vil styrke barnevernet i Heim

Heim-kommunene vil styrke barnevernet med ei halvstilling for å forberede organiseringa av tjenesten i en ny geografi.

Det er utfordrende å møte behovet i barneverntjenesten samtidig som tjenesten skal forberedes inn i en ny geografi. 

Pluss

Som kjent skal Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slås sammen til Heim kommune fra nyttår. Halsa har i dag et vertskommunesamarbeid om barnevern med Surnadal og Rindal, og betaler årlig et bidrag på i overkant av 2,6 millioner kroner til Surnadal for dette. Fra 1. januar 2020 skal nye Heim kommune ta ansvar for barneverntjenesten i Halsa, Hemne og den delen av Snillfjord som tilfaller Heim.