15 stillinger til fordeling i Trøndelag

Politimesteren har allerede varslet behov for økt bemanning når Rindal og Halsa blir en del av Orkdal lensmannsdistrikt.

Nils Kristian Moe skal nå fordele de 15 tildelte stillingene i Trøndelag.  Foto: John M. Myrhaug

Orkdal er ikke i en unik situasjon når det gjelder bemanning. De aller fleste lensmannskontorene har for lite folk.Nils Kristian Moe

Pluss

Hele Trøndelag politidistrikt har fått 15 nye politistillinger som skal fordeles på de sju lensmanns- og politidistriktene for 2019. Nå skal politimester Nils Kristian Moe og hans stab fordele disse.