Kommunens saksbehandler behandlet sin egen sak: – Habilitetsreglementet er uten tvil brutt

– At det er uheldig, kan man vel med stor sikkerhet si at det er, sier kontrollutvalgets leder.

Roy Michelsen leder kontrollutvalget i Skaun kommune.  Foto: Arkiv

Pluss

Da Fylkesmannen i Trøndelag kontrollerte saksbehandling og vedtak gjort i landbruksforvaltningen i Skaun kommune, ble det funnet 17 avvik og 5 merknader.