Arrangerte fest for 120 ansatte med 55 pizzaer, to bløtkaker og sukkerfri brus

Tirsdag 5. mars 2019 ble historiens første fest avholdt på nye Skaun ungdomsskole.
Pluss

I følge wikipedia er mønsåsfest, kranselag eller sperreskål en gammel byggetradisjon som går ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når huset var under tett tak. Byggherren spanderer så en fest på snekkerne innen en uke, gjerne med noe godt i glasset.