Ikke plass i folkehelsesenteret

Newtonrommene vil ha fokus på teknologi, og konseptet innebærer at næringslivet involveres. 

Pluss

Det har vært et unisont ønske fra orkdalspolitikerne, og senere orklandpolitikerne, om at Orkanger må få et newtonrom.