Ikke plass i folkehelsesenteret

Newtonrommene vil ha fokus på teknologi, og konseptet innebærer at næringslivet involveres.  Foto: Newton.no

Pluss

Det har vært et unisont ønske fra orkdalspolitikerne, og senere orklandpolitikerne, om at Orkanger må få et newtonrom.