- Møter Biltema denne uka

Aage Lilleberg forteller om god interesse for Laksøra.  Foto: Arkiv

Pluss

Det går mot slutten for planprosessen som skal legge grunnlag for videre utvikling på Laksøra. Onsdag kommer reguleringsplanen til andregangs behandling i forvaltningsutvalget.