- Møter Biltema denne uka

Aage Lilleberg forteller om god interesse for Laksøra. 

Pluss

Det går mot slutten for planprosessen som skal legge grunnlag for videre utvikling på Laksøra. Onsdag kommer reguleringsplanen til andregangs behandling i forvaltningsutvalget.