Går for skyssbåt og flytebrygger - men får det travelt

Formannskapet med positiv innstilling i saken.

Det er knyttet stor spenning til hvor mye besøkstallene øker når det kommer skyssbåt til Magerøya. 

Jeg tør nesten ikke tro på det før endelig behandling i kommunestyret.Henrik Hays Nielsen

Pluss

Hemne