Krever Sodvin for over 800 000 kroner

Men selskapet avviser kravet og har hyret advokat.

Kvernstad Kraft AS har sendt regresskrav til Sodvin. 

I og med de mange feilene kraftverket er blitt utsatt for, ser det ut til at følgeskadene utvikler seg. Frank I. Hansen

Pluss

Hemne/Snillfjord