Bygger ut varmeanlegget for millioner

Orkdal kommune skal blant annet koble spillvarme til varmeanlegget i Orklahallen og bygge snøsmelteanlegg rundt folkehelsesenteret.

Orkdal kommune vil bruke ubenyttede midler fra Orkdal folkehelsesenter til å blant annet koble spillvarme til varmeanlegget i Orklahallen og bygge snøsmelteanlegg.  Foto: Arkiv

Pluss

Hovedutvalg teknikk i Orkdal kommune vedtok onsdag at ubenyttede midler fra en tidligere bevilgning til folkehelsesenteret skal stilles til disposisjon for blant annet oppkobling av spillvarme fra Elkem til Orklahallen og snøsmelteanlegg, samt utvidet rørledning fra Elkem.