Truet og utøvde vold mot egne barn

Det yngste barnet var seks år da de straffbare handlingene startet.

De straffbare handlingene ble avdekt etter samtale med helsepersonell, som igjen kontaktet barnevernet.  Foto: Illustrasjon

Pluss

En mann i 30-åra bosatt i STs nedslagsfelt er dømt til fem måneders fengsel for å ha truet og utøvd vold mot sine to barn. Han er også dømt til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til hvert av barna.