Disse har fått lederstillinger i Orkland

Pluss

Enhetsleder Kai Roger Magnetun har flere avdelingsledere og fagledere under seg i organisasjonskartet for kultur og idrett i Orkland. De fleste navnene har falt på plass.