Enda en søker til jobben som landbrukssjef

Søknadsfristen til stillingen var egentlig gått ut, men en ekstra søker blir likevel tatt med i vurderingen.

Det erlagt opp til at landbrukskontoret fortsatt skal ha base i Meldal. 

Pluss

Søkerlista til jobben som landbrukssjef i Orkland, ble tidligere denne måneden publisert. Det var da totalt fire søkere, fire menn og ei kvinne: