Dette er én av tre aktuelle tomter for nytt sykehjem

Elvestien ligger rett bak rådhuset.  Foto: Catharina Morken

Pluss

WSP har fått oppdraget med å utrede hvordan framtidas omsorgs- og botilbud for eldre kan bli i Orkdal.