Disse navnene finnes ikke lenger fra 2020

Skilt som disse vil forsvinne når Orkland bli en realitet, og navnene vil også forsvinne fra kartene. 

Pluss

Når nykommunen Orkland oppstår ved inngangen til 2020, vil de gamle kommunenavnene blir utradert fra kartet. Det vekker følelser.