Debatt

Skoleskyss fv. 710

Tålmodigheten til foreldregruppa er for lengst brukt opp, skriver Stine Lyngvær i innlegget.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Pluss

Foreldregruppa på Kjøra føler seg maktesløse i skoleskyssaken til våre barn. Vi har prøvd å nå fram i 1,5 år nå, både gjennom Gjølme skole (ledelse og FAU), skoleskyssansvarlig i kommunen, trafikksikkerhetsansvarlig i kommunen, oppdragsgiver AtB og busselskapet Boreal, samt avisa ST.