Stor stein kom gjennom taket og landet tre meter fra en operatør

Steiner regnet ned over Elkem Thamshavn under sprenging i fjellet ovenfor i januar.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Pluss

Den største steinen veide 5,7 kilo, da i alt 20 steiner regnet ned over Elkem Thamshavn i januar. Noe gikk galt da et sprengningsfirma jobbet i lia ovenfor E39.