Motstanderne skal lage høringsuttalelse

— Vi synes hele saken bærer preg av et forferdelig hastverk. Hvorfor?

Laila Selven talte imot vindkraftutbygging under folkemøtet 28. februar.  Foto: Steinar Væge

I den forrige runden da den gitte konsesjonen ble trukket, snakket vi om 125 meter høye turbiner. Nå snakker vi om inntil 230 meter. Laila Selven

Pluss

Det er Laila Selven som stiller spørsmålet. Hun er initiativtaker til et folkemøte om vindkraft på rådhuset i Snillfjord onsdag kveld 27. mars. Da er det bare få dager til høringsfristen om vindkraftutbygginga på Svarthammaren går ut.