Næringsliv

Store på havbruk

Hemne, Snillfjord, Agdenes og Halsa står for ca. 7 prosent av all produsert laks og ørret.

ST har skrevet inn med rødt områdene der de forskjellige lokalitetene i de fire kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes og Halsa ligger. 

Havbruk og oppdrett har de siste åra hatt ei rivende utvikling og har et stort potensial.Olav Hunnes

Pluss

Denne oversikten viser oppdretts- og havbruksaktiviteten i kommunene Hemne, Snillfjord og Agdenes. Også Halsa er tatt med siden kommunen blir en del av Trøndelag fra årsskiftet.