Debatt

#Motkultur: Følelser fremfor kunnskap og fakta

Landbruk, pelsdyr og klima er tematikk som lenge har preget debatten i norsk politikk.

Jo Amund Skålholt er leder for Orkland senterungdom.  Foto: Privat

Pluss

Regjeringen med Venstre i spissen har vist en skremmende holdning overfor landbruket. Pelsdyr skal byttes ut med cannabis og nydyrking av myr skal forbys. Det kan virke som meningsytringer fra enkelte Venstrepolitikere setter følelser foran kunnskap og fakta. Tillitt og kompetanse blir da fremmedord og kommer ofte i skyggen av virkeligheten.