Debatt

Vindkraft på land eller på havet?

Kjell Rønningsbakk sitter for SV i kommunestyret i Orkdal.  Foto: ARKIV

Pluss

Nå har vindkraftutbyggingen på land fått slike dimensjoner at vi må få til en bred offentlig debatt om hvor vi vil gå. SV ønsker stans i alle nye vindmølleprosjekter før den nasjonale planen for vindkraft er ferdig behandlet.