– Denne planen har vært som en gordisk knute. Dessverre har vi ikke hatt noen Aleksander den store til å løse den

Plan- og miljøutvalget i Skaun kommune ønsker ikke at ny områdeplan for Venn skal gå på bekostning av grunneier Ola Venn.

PMU og rådmannens stab på befaring. 

Pluss

Dette ble klart da saken var oppe til behandling i plan og miljøutvalget (PMU) tirsdag 26. mars. Utvalget stemte imot rådmannens forslag, til fordel for et nytt og tilpasset forslag lagt frem av flertallsgruppa (Ap, SP og SV) og Buviklista.