Debatt

Kritiske arbeidsforhold for ansatte i Rindal kommune

Jeg legger til grunn at kommunen har de formelle kravene til tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i orden, men er tvilende til om regelverket praktiseres tilfredsstillende i henhold til gjeldende lovverk, som regulerer arbeidslivet og sikrer arbeidstakernes rettigheter.

- Jeg sitter igjen med et inntrykk av at ledelsen ønsket å møte konstruktiv kritikk med makt, skriver Jon Storløkken Bolme.  Foto: Tone Gullaksen

Pluss

Gjennom flere oppslag i lokale medier over lengre tid, gir det grunn til å anta at både den administrative og politiske ledelse i kommunen har sviktet når det gjelder å skape gjensidig forståelse og tillit mellom ledelse og ansatte.