Debatt

Svar på høring om Forskrift om politivedtekt for Skaun kommune

Skaun kommune har lagt Forskrift om politivedtekt for Skaun kommune ute på offentlig høring, med høringsfrist 31. mars 2019.

«Skal 17. mai-komitéen sende heim barn under 15 år som kommer uten foresatte til de organiserte leikene på skoleplassen på nasjonaldagen?» er blant spørsmålene Viggja Vel stiller til Skaun kommunes Forskrift om politivedtekt.  Foto: Arkiv

Pluss

Viggja vel, som velforening og eier av forsamlinghuset Viggjarheim, vil vi bli nødt til å forholde oss til både politiloven og de kommunale vedtektene når vi ønsker å gjennomføre arrangement for medlemmene våre, innbyggerne på Viggja og offentligheten.