Debatt

Den som intet vil får ingenting til

Det er med stor interesse jeg har lest ST dekking av de pågående prosessene om ny(e) skoler i søndre Skaun.

- Med en konsentrert satsing på Venn som sentrum, tror jeg det kan bli utvikling og vekst i området, skriver Torstein Heggheim.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

Som innbygger i Skaun de siste 13 år og attpåtil bosatt i Børsa, er jeg vel knapt meningsberettiget i saken. Likevel vil jeg våge noen kommentarer.