Debatt

Venn: Hva er god sentrumsutvikling?

Sentrumsutviklingen i Skaun står litt i stampe. Dette skyldes delvis ambisjonene, eller mangel på sådan, og delvis at man ikke vil si noe om skole- utviklingen i Skaun.

Erik Fenstad (H) var blant politikerne som deltok da FAU ved Venn oppvekstsenter mobiliserte til aksjon for ny skole i november. 

Pluss

Vanligvis starter man en sentrumsutvikling med en analyse over stedets STERKE og svake sider, deretter finne hvilke MULIGHETER som finnes, og hvilke trusler ser man for en utvikling. Deretter bør man selvsagt forsøke å forsterke de gode sidene, og finne ut hva som skal til for å utløse mulighetene. Ikke ulik det man har gjort rundt den såkalte «Hjerte-promenaden» i Trondheim. Der ser man muligheten til å lage en tursti rundt Midt-byen. Den er langtfra ferdig, men man har en visjon og et mål for en slik utvikling.