Debatt

Nok inngrep i urørt norsk natur!

Ved ikke å tydelig gå imot mer utbygging av vindkraft, men vente å komme med en høringsuttalelse til man ser resultatene av Nasjonal ramme for vindkraft på land, så har Venstre klart å skyve problemet foran seg.

De Grønne i Orkland mener det ikke bør gis konsesjon til videre utbygging av vindkraft i urørt natur i Snillfjord  Foto: Arkiv

Pluss

Flertallsvedtaket i Orkdal kommunestyre er et godt tegn, som viser at våre folkevalgte nå begynner å se at en slik utbygging kan være problematisk. Men å tro at man får et bedre beslutningsgrunnlag når rammeplanen ligger klar, er en feilslutning, i alle fall når vi ser på naturverdier.