Stedet må brukes for å overleve

Tunet i Songlia innbyr til aktivitet sommer som vinter. 

Pluss

Songlia er ett av få uberørte naturområder i hele regionen. Men området må brukes om det skal være en folkeeiendom i framtida. Det sier Geir Håvar Ingdal, styreleder i Songlia Eiendom etter at Orkdal kommune inngikk leieavtale med Statsbygg som eier eiendommen.