Leder 9. april

Grunn til å være stolt

Alvorlig sykdom gjorde at døden plutselig ble et samtaletema mellom Mathias Gården og mamma Line Gården.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Måten Mathias lever og deler sine erfaringer på, kan utgjøre en forskjell for andre unge mennesker som opplever det samme.

Pluss

«En kreftsykdom er ikke noe alle opplever. Jeg er stolt over å ha en historie og en lærdom om at det å være frisk, er noe man ikke skal ta for gitt.»