Debatt

AtB + egenregi = sant fra 2021

Hva skal det offentlige drive med? Hva slags offentlige oppgaver må det offentlige drifte selv? Og hva bør våre skattepenger gå til?

I april skal fylkestinget i Trøndelag ta stilling til om de vil ta tilbake noe av kollektivtrafikken i drift i egenregi.  Foto: Arkiv

Pluss

Mange spørsmål, men med en rød tråd. Det offentlige, som staten, fylkeskommunen og kommunen, har mange offentlige oppgaver som skal gjøre min og din hverdag så god som mulig. En av oppgavene til fylkeskommunen er kollektivtrafikken. Buss, trikk og båt er under fylkeskommunen sitt ansvar ovenfor meg og deg.